BN Skilte A/S

Sundhedssektor - hospitaler, sundhedshuse, psykiatri m.m.

De danske hospitaler og sundhedshuse behandler årligt mange tusinde patienter under indlæggelse og ambulant. 

Når man dertil lægger besøgende, der gæster syge- og sundhedhusene, leverandører og medarbejdere, er der mange typer af besøgende, som skal kunne finde rundt i området og i bygningerne. 

Det stiller store krav til skiltningen. Den skal tage hensyn til, at besøgende har mange forskellige grunde til at komme på sygehuset. Vejvisningen skal være logisk opbygget, og informationen skal kunne forstås af alle og findes der, hvor den forventes. Se mere om wayfinding.

For mange er terminologien i medicinens verden ren volapyk. Er vi nødsaget til at anvende den alligevel, må vi gøre det konsekvent, klart og tydeligt. 

Godt skiltedesign skelner mellem de enkelte informationers betydning og rang, og problematiske oplysninger så som lange talkombinationer skal layoutes med grafisk enkelhed for at fremme forståelsen.

Konceptet bag vores løsninger er blevet til i tæt samarbejde mellem medarbejdere fra sygehusene og fra Regionene. I løsningerne er der taget hensyn til, at skiltedesign, farvevalg og grafik er i overensstemmelse med bygningens arkitektur.

Stor erfaring fra hele Danmark
BN Skilte har en stor samlet erfaring i informations- og skilteløsninger til hospitals- og sundhedssektoren.

Flere af landets hospitaler har betroet os deres skilteløsninger - se link til cases nedenfor.

Vi har såvel erfaringen som kapaciteten til at levere den vifte af standard- og specialløsninger, der normalt forbindes med en god skilteløsning til et hospital.

Vil du vide mere om skiltning til hospitaler, så kontakt os.

 

 Ring på 86 42 13 77

   eller Send os EN besked

*
*
*
TYPO3 CMS