BN Skilte A/S

Skrift & læsbarhed

Et skilt skal være tydeligt, og det hjælper, hvis alle skiltene i et system har et tydeligt slægtskab. Vi lærer hurtigt at søge efter dem. 

For maksimal synlighed skal et skilts bogstaver have den rette størrelse og været af en type, der er designet til skiltning. Faktorer som læsevinkel, retning og layout har også indflydelse på læsbarheden. Og endelig betyder skiltets størrelse, dets placering samt skiltepanelets kontrast til baggrunden også noget i forhold til læsbarhed.

Læsbarhed
Den største forhindring for et skilts læsbarhed er, måske ikke overraskende, afstanden fra brugeren til skiltet.

Afstanden bruges til at bestemme teksthøjden på skiltet, og dermed også størrelsen på selve skiltet.  Så er det vigtigt at forstå de(n) "typiske" bruger(e) i en bygning - hvem er det, vi skilter for. I omgivelser, hvor der f.eks. er mange ældre mennesker, vil man måske vælge en større skrifttype for at gøre informationerne endnu tydeligere.

Det samme vil være tilfældet på steder, hvor der er behov for at tage hensyn til blinde og svagtseende. I USA, England og Frankrig findes der lovgivning på dette område, og vi rådgiver gerne i sådanne sager. At forstå de forskellige brugergrupper er afgørende for at kunne udvikle effektive løsninger.

Når skilte skal læses fra en bil, er man også nødt til at tage den hastighed, som bilen kører med, når den nærmer sig skiltet, i betragtning. Det har betydning for skiltets størrelse, men man bør også overveje mængden af information, der kan opfattes. 

Skriftyper
Der findes tusindvis af skrifttyper, hvor nogle selvfølgelig er mere læsbare end andre. Fx er skriften Helvetica udviklet specielt med henblik på skilte. 

Og selv indenfor én skrifttype er der variationer, som direkte påvirker læsbarheden. Fx er ord skrevet med versaler generelt mindre læsbare end ord skrevet med versal og minuskler. Ligeledes gælder for ord skrevet med fed - eller med ultra light eller kursiv. 

Fagudtryk og jargon
Alle fag har deres fagudtryk, og vi er slemme til at glemme, at andre måske ikke forstår dem. Jargon bør helt undgås på skilte på offentlige steder. 

Hvis et skilt skal bære en stor mængde information, må det rent grafisk disponeres anderledes, så de vigtigste budskaber kommer først.


Rådgivning om skrift og læsbarhed


Ring på 86 42 13 77

   eller Send os EN besked

*
*
*
TYPO3 CMS