BN Skilte A/S

Skiltetyper & god skiltning

Generelt taler man om tre basis typer indenfor skiltning- nemlig skilte til wayfinding / orientering, til information eller for sikkerhedsoplysninger. 

Wayfinding
Denne type af skilte udgør ofte majoriteten af skilte i et system, og inddeles i tre områder:  

 1. Orientering - ofte med kort eller etageplaner, her-er-du markeringer etc.
 2. Henvisning - som er de centrale skilte i en wayfinding løsning.                      
  Disse har til opgave at guide brugerne til deres bestemmelsessted via
  den optimale rute
 3. Identifikation - Skilte udstyret med navne eller symboler ved døre eller
  indgange, skal bekræfte brugerens ankomst til bestemmelsesstedet

Information
Informationsskilte giver brugerne brugbare fakta, som fx åbningstider, dagens menu, påbud etc. Generel information for en organisation, som fx velkomstskilte, falder også indenfor denne kategori.

Sikkerhed
Sikkerhedsskilte skal umiddelbart kunne både genkendes og forstås af alle brugere. Derfor er de næsten altid skilte med symboler i højeste kontrastværdi i forhold til baggrundfarve. Se mere om kontraster her.

Sikkerhedsskilte følger en bestemt farvekode, hvor rød signalerer forbud og brand, grøn signalerer sikkerhed, som fx nødudgange og førstehjælp. Gul og sort signalerer advarsel og fare, men endelig blå signalerer påbud.

De fleste skiltefamilier indeholder eksempler på hver af disse typer, som vil guide brugerne på en enkelt og sikker rute til brugerens destination.  Men det forudsætter at skiltetyperne arbejder sammen i et veldesignet system. 

Kriterier for god skiltning
Udover at skiltetyperne skal kunne arbejde sammen i en vel-defineret løsning -  er der helt overordnet fire kriterier, som skal være opfyldt for at man kan tale om en god skiltning.  

 1. Synlighed - kan skiltet ses? Er det på det rette sted på det rette tidspunkt?
  Skiller det sig ud fra baggrunde - både dag og nat?
 2. Læsbarhed - kan skiltet læses på rimelig afstand? Tager skiltets design
  højde for brugere med forskellige synsnedsættelser og -handicap?
 3. Forståelighed - er det let at forstå? Er informationen brudt ned i letfordøjelige portioner? Hjælper layoutet brugerne med at finde det, som de søger? Er
  sprog og terminologi tilpasset de relevante brugergrupper?
 4. Troværdighed - er det tillidsvækkende? Er stilen og detaljeringsgraden lige
  så godt, som bygningens / arkitekturens? Vil brugerne stole på skiltets information?

Rådgivning om god skiltning


Ring på 86 42 13 77

   eller Send os EN besked

*
*
*
TYPO3 CMS