BN Skilte A/S

Farver & symboler

Farver kan bruges til at vække følelser, og de kan have symbolske betydninger, som kan udnyttes af skiltedesigneren. For eksempel forbindes rød farve ofte med fare / stop - mens gul og sort betyder advarsel.

Man kan faktisk også udnytte farver både emotionelt og kulturelt i forbindelse med en organsations identitet. Farveanvendelse i forbindelse med skilte anvendes som hjælp til at optimere skiltets synlig og læsbarhed.

Farve og læsbarhed
Farver er blot en af flere faktorer, der bidrager til et skilts læsbarhed. Hvis skiltningen skal være effektiv, skal der være kontrast mellem skiltets farve og farven på teksten. Helt ideelt vil det være, hvis der også er kontrast imellem skiltes farve og den baggrund, hvorpå skiltet er placeret. 

Andre elementer som skrifttype, placering af og størrelsen på skiltet spiller også en vigtig rolle foruden valg af materiale. For eksempel kan højglans eller reflektive materialer være vanskelige at læse i visse omgivelser

Kontrasten mellem to farver måles som LR (lysreflektion) værdien. En LR værdi mellem 70 og 100 er ensbetydende med maksimal læsbarhed. 

Corporate identity
De fleste virksomheder og organisationer ønsker, at deres skilte skal kommunikere information til deres kunder, gæster og personale. I nogle tilfælde skal skiltningen være i overensstemmelse med et større brand eller corporate identity program.

I sådanne tilfælde er det naturligvis vigtigt at følge de allerede fastlagte retningslinjer. Og i andre tilfælde handler det om at vælge farver, der afspejler den "tone", som organisationen ønsker at kommunikere.

Symboler
Et symbol er en figurativ gengivelse af et emne. Det kan udtrykkes figurativt eller abstrakt. Et figurativt symbol fx en mobiltelefon, skal opfattes genkendeligt som objektet, en del af objektet eller noget tæt associeret med det. Et abstrakt symbol fx det røde kors, mere virker som en slags sprog, som må læres. Symboler kaldes også for piktogrammer eller ikoner.

Hvorfor bruge symboler? Det er let at genkende og kommunikerer ofte bedre end ord. Derfor er symboler værdifulde i skiltningen.  Der findes idag godt 20 - 30 symboler, som er universelt genkendelige, således at de kan bruges på skilte overalt i verden. 

Genkendelighed
For at være effektiv som kommunikator, skal et symbol umiddelbart genkendes af brugeren. På offentlige steder bør symboler fx være genkendelige af alle, mens der kan være mere frit spil i en virksomhed. Det giver muligheder for at spejle et brand i det grafiske udtryk.Imidlertid bør man altid huske, at et symbols succes afhænger af enkelhed, læsbarhed og nem genkendelighed.


Rådgivning om farver og symboler


Ring på 86 42 13 77

   eller Send os EN besked

*
*
*
TYPO3 CMS