BN Skilte A/S

Facadeskilte med lys

Facadeskilte med lys er markante på bygninger, i butiksområder og i bybilledet generelt. Der er flere mulighede for at få lys i skiltet.

Lysstofrør
Lysstofrør er billige i anskaffelse, og generelt siger man at man får "meget lys for pengene". Det er en almen udbredt beslyningsform, som for eksempel gør, at servicering kan udføres af alm. el-installatører. 

Til gengæld kræver rørene meget plads. Er der begrænset  plads, eller skal du have lyset indbygget i former og faconer, som rørene ikke kan klare - f.eks. bogstaver, må du vælge en anden teknologi.

Neonrør
Bøjning af neonrør er et håndværk, og dette sammen med rørets egenskaber og utallige farver, giver mange muligheder for anvendelse af neonlysskilte. 

Neonrør har stort set samme lysmængde og energiforbrug som lysstofrør. Neon er dog mere fleksibelt og kan formes og bygges ind i bl.a. bogstaver, men ligesom lysstofrør kræver neonrør plads. Det vil sige, at der også her er visse minimumskrav til bogstaver med hensyn til højde, bredde og dybde - hvilket muligvis ikke passer til  bygning, logo eller bogstaver. 

Man kan selvfølge også vælge at lade selve neonrøret være facadeskilt. Nogle steder er det, den rigtige løsning.

Investeringen i neon er større end ved lysstofrør. Neon er stadig det rigtige valg ved facadeskilte med store logoer eller bogstaver.

LED / lysdioder
Denne belysningstype anvendes nu i langt overvejende grad til facadeskilte. Teknologien giver mulighed for at producere løse bogstaver med tynd og elegant bogstavstamme og diodelyset fordeles i bogstavet. Derved opnås en jævn lysfordeling enten som coronaeffekt - inddirekte belysning bag et facadeskilt på mur el.lign. - eller fremadlys ud af fronten. 

Lysdioder kræver meget lidt plads og kan derfor indbygges i selv meget små bogstaver. Lysmængden er absolut meget tilfredsstillende, når der anvendes et tilstrækkeligt antal lysdioder - eller lysdioder med særligt udformning og af en god kvalitet.

Levetiden er generelt meget lang, mere end 5 gange længere end f.eks. ved lysstofrør. Men faktorer som f.eks. temperatur, fugt og spændingsvariationer spiller ind på levetiden. Ring på 86 42 13 77

   eller Send os EN besked

*
*
*
TYPO3 CMS