BN Skilte A/S

Booking+ / Møde- og lokalebooking i ét system

Ét bookingsystem

AskCody® Booking+ samler alle vigtige funktioner vedr. mødebooking i et fantastisk og simpelt webbaseret bookingsystem, der ressourceoptimerer din virksomhed i forhold til at mindske antallet af instanser, personer og afdelinger, der bliver forstyrret ved hver eneste bookning af et møde.

 

Kontrol over bookingprocessen

Alle brugere i AskCody® Booking+ har fuldstændig kontrol over den samlede booking-process, og kan i én og samme proces booke alt de har behov for, til alt fra selve lokalet, lokalets udstyr, bordopstilling og forplejning, og med det samme blive bekræftet i bookningen på mail.

Lån af Av-udstyr

Skal du bruge særligt udstyr til dit møde, booker du det direkte i Booking+. Ønsker du samtidig en særlig bordopstilling, der skal tilpasses dit møde eller din konference, bookes det også direkte i systemet. Facility management underrettes automatisk herom, sådan udstyr og opstilling er klar til dit møde, uden du skal tage særskilt kontakt hertil.

 

Bestilling af mødeforplejning

Ønsker du forplejning til dit møde, bestiller du den ønskede type, antallet af kuverter samt tidspunkt for hvornår forplejningen ønskes direkte i bookingsystemet når du booker mødet. Forplejningspersonalet underrettes automatisk om den bestilte forplejning og kan særskilt fakturere herfor. Forplejningsenheden opretter og administrer selv hvilken mødeforplejning der skal tilbydes.

 

 Bygninger og dynamiske lokaler

Booking+ er udviklet med fokus på bygninger med dynamiske lokaler og fungerer optimalt i større virksomheder, i kontorfællesskaber eller flerbrugerhuse, hvor brugere skal dele fælles faciliteter, samt i konference- og kursuscentre.

 

Uendelige integrationsmuligheder

Bruger du eksempelvis Microsoft Exchange 2013, Outlook 2013, Office 365 til mødeaktiviteter, samt Windows Server Active Directory til at styre ansatte og brugere, kan AskCody Booking+ integreres hertil.

(Kommer til Exchange 2010 Q2-2014)

Ressourceoptimerende og fremtidssikrede løsninger

Booking+ tidsoptimerer på hele bookingprocessen, fra mødeaftalen, til mødet faktisk er overstået. Derudover justeres Booking+ løbende for at sikre at det altid står mål med den pågældende teknologiske nutid. Derudover kan bookingsystemet altid ændres og tilpasses eventuelle fysiske ændringer i din virksomhed.

 

Direkte integreret til Today+ og ActivityView

Anvendes AskCody Booking+ som bookingsystem er systemet direkte integreret til vores digitale møderumsskilte og oversigtsskilte.

 

 

Ring på 86 42 13 77

   eller Send os EN besked

*
*
*
TYPO3 CMS